Wdrożenie Sales Cloud w PoliNor

PoliNor AS to firma z branży komercyjnych drukarni poligraficznych z siedzibą w Norwegii. Firma nie zajmuje się bezpośrednio drukiem, lecz zarządzaniem procesami realizacji składanych zamówień i logistyką materiałów drukowanych dla klientów. Na co dzień współpracuje m.in. z drukarniami w Polsce, Estonii czy Norwegii. Jej działalność skupia się przede wszystkim na zarządzaniu całym procesem druku i dostawy materiałów do finalnego odbiorcy.

Decyzja o współpracy z Cloudity spowodowana była dużymi ograniczeniami dotychczasowego systemu firmy. Jak dotąd struktura zarządzania w PoliNor opierała się na bazie QuickBase, która nie spełniała wszystkich oczekiwań zespołu. W niektórych procesach firma wykorzystywała przestarzałe rozwiązania, takie jak pliki Excel, które były nie tylko niewygodne w użyciu, ale także wysoce nieefektywne. Istniały również problemy związane z przydzielaniem zadań, nadzorem nad projektami, raportowaniem i kontrolowaniem uzyskanych wyników.

 

Wdrożenie narzędzia Sales Cloud pozwoliło firmie usprawnić zarówno procesy wewnętrzne, jak i zewnętrzne – począwszy od przejrzystej i uporządkowanej bazy danych, która stała się w efekcie o wiele bardziej użyteczna, poprzez rozbudowane i szczegółowe raporty, aż do osiągnięcia większej wydajności i automatyzacji wszelkich procesów w firmie. Dzięki wprowadzeniu Salesforce udało się m.in. usprawnić produkcję etykiet paletowych. Ponadto nadzór nad projektami i przydział zadań pracownikom stał się zdecydowanie łatwiejszy. Wszystkie ważne elementy, takie jak alokacje projektów, dashboardy (pulpity menedżerskie), taski (zadania) oraz tickety (projekty) można łatwo kontrolować z poziomu platformy Sales Cloud. Dodatkowym elementem wdrożonym w firmie PoliNor było Community Cloud. Narzędzie to pozwoliło na zbudowanie głębszych relacji z partnerami firmy.

Wdrożone produkty i usługi:

Wdrożenie Sales Cloud w PoliNor

PoliNor AS to firma z branży komercyjnych drukarni poligraficznych z siedzibą w Norwegii. Firma nie zajmuje się bezpośrednio drukiem, lecz zarządzaniem procesami realizacji składanych zamówień i logistyką materiałów drukowanych dla klientów. Na co dzień współpracuje m.in. z drukarniami w Polsce, Estonii czy Norwegii. Jej działalność skupia się przede wszystkim na zarządzaniu całym procesem druku i dostawy materiałów do finalnego odbiorcy.

Decyzja o współpracy z Cloudity spowodowana była dużymi ograniczeniami dotychczasowego systemu firmy. Jak dotąd struktura zarządzania w PoliNor opierała się na bazie QuickBase, która nie spełniała wszystkich oczekiwań zespołu. W niektórych procesach firma wykorzystywała przestarzałe rozwiązania, takie jak pliki Excel, które były nie tylko niewygodne w użyciu, ale także wysoce nieefektywne. Istniały również problemy związane z przydzielaniem zadań, nadzorem nad projektami, raportowaniem i kontrolowaniem uzyskanych wyników.

 

Wdrożenie narzędzia Sales Cloud pozwoliło firmie usprawnić zarówno procesy wewnętrzne, jak i zewnętrzne – począwszy od przejrzystej i uporządkowanej bazy danych, która stała się w efekcie o wiele bardziej użyteczna, poprzez rozbudowane i szczegółowe raporty, aż do osiągnięcia większej wydajności i automatyzacji wszelkich procesów w firmie.

 

Dzięki wprowadzeniu Salesforce udało się m.in. usprawnić produkcję etykiet paletowych. Ponadto nadzór nad projektami i przydział zadań pracownikom stał się zdecydowanie łatwiejszy. Wszystkie ważne elementy, takie jak alokacje projektów, dashboardy (pulpity menedżerskie), taski (zadania) oraz tickety (projekty) można łatwo kontrolować z poziomu platformy Sales Cloud. Dodatkowym elementem wdrożonym w firmie PoliNor było Community Cloud. Narzędzie to pozwoliło na zbudowanie głębszych relacji z partnerami firmy.

Wdrożone produkty i usługi: