Wdrożenie aplikacji zakupowej w technologii Salesforce przez ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ZBM Inwestor Zastępczy S.A. to polska firma oferująca usługi zarządcze oraz zajmująca się nadzorem inżynierskim, kontrolą kosztów prac i zarządzania projektami, a także szeroko rozumianymi usługami doradczymi dostosowanymi w każdym przypadku do konkretnych potrzeb Klienta – Inwestora. Usługi firmy obejmują nadzór nad rozwojem inwestycji, takich jak: inżynieria drogowa, w tym autostrady i drogi ekspresowe, budownictwo kolejowe, budowa dróg oraz lotnisk, budownictwo ogólne i przemysłowe.

Z racji prowadzonej skali działalności firma mierzyła się z wyzwaniami w obszarze kontroli procesu zamówień oraz komunikacji z Dostawcami, Inwestorami oraz kierownikami projektów realizacyjnych. Dodatkowymi utrudnieniami dla zespołu zakupowego było znaczne rozproszenie danych w firmie, które przechowywane były w formie mailowej, lokalnych repozytoriach i dyskach, czy w arkuszach kalkulacyjnych. Wyzwaniem była też utrudniona komunikacja między członkami zespołu zakupowego i brak skutecznych narzędzi do raportowania i kontroli budżetowej.

 

Najważniejszym zadaniem było więc usprawnienie wszystkich kwestii związanych z procesem zamówień oraz komunikacji wewnętrznej w procesie obsługi zapotrzebowań. Rozwiązaniem okazało się tu wdrożenie aplikacji zakupowej zaprojektowanej przez Cloudity i zbudowanej na platformie Salesforce. Aplikacja ta znacznie upraszcza wspomniane procesy oraz pomaga zarządzać wszystkimi kwestiami związanymi z zamówieniami i komunikacją z kluczowymi Dostawcami. Dzięki funkcjonalnościom raportowym umożliwia także bieżące monitorowanie procesów i pracy zespołu. W efekcie, procesy zamówień, wyboru dostawców i kontroli budżetu stały się dużo łatwiejsze w obsłudze i zarządzaniu dla członków zespołu ZBM. Narzędzie pomogło również skrócić czas potrzeby na akceptację zamówień i zapotrzebowań. Dzięki wdrożeniu aplikacji zakupowej ZBM ma teraz dostęp do widoku 360-stopni na relacje ze swoimi Dostawcami i Inwestorami.

ZBM

Wdrożone produkty i usługi:

Procurement App

Wdrożenie aplikacji zakupowej w technologii Salesforce przez ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

ZBM Inwestor Zastępczy S.A. to polska firma oferująca usługi zarządcze oraz zajmująca się nadzorem inżynierskim, kontrolą kosztów prac i zarządzania projektami, a także szeroko rozumianymi usługami doradczymi dostosowanymi w każdym przypadku do konkretnych potrzeb Klienta – Inwestora. Usługi firmy obejmują nadzór nad rozwojem inwestycji, takich jak: inżynieria drogowa, w tym autostrady i drogi ekspresowe, budownictwo kolejowe, budowa dróg oraz lotnisk, budownictwo ogólne i przemysłowe.

Z racji prowadzonej skali działalności firma mierzyła się z wyzwaniami w obszarze kontroli procesu zamówień oraz komunikacji z Dostawcami, Inwestorami oraz kierownikami projektów realizacyjnych. Dodatkowymi utrudnieniami dla zespołu zakupowego było znaczne rozproszenie danych w firmie, które przechowywane były w formie mailowej, lokalnych repozytoriach i dyskach, czy w arkuszach kalkulacyjnych. Wyzwaniem była też utrudniona komunikacja między członkami zespołu zakupowego i brak skutecznych narzędzi do raportowania i kontroli budżetowej.

 

Najważniejszym zadaniem było więc usprawnienie wszystkich kwestii związanych z procesem zamówień oraz komunikacji wewnętrznej w procesie obsługi zapotrzebowań. Rozwiązaniem okazało się tu wdrożenie aplikacji zakupowej zaprojektowanej przez Cloudity i zbudowanej na platformie Salesforce. Aplikacja ta znacznie upraszcza wspomniane procesy oraz pomaga zarządzać wszystkimi kwestiami związanymi z zamówieniami i komunikacją z kluczowymi Dostawcami. Dzięki funkcjonalnościom raportowym umożliwia także bieżące monitorowanie procesów i pracy zespołu. W efekcie, procesy zamówień, wyboru dostawców i kontroli budżetu stały się dużo łatwiejsze w obsłudze i zarządzaniu dla członków zespołu ZBM. Narzędzie pomogło również skrócić czas potrzeby na akceptację zamówień i zapotrzebowań. Dzięki wdrożeniu aplikacji zakupowej ZBM ma teraz dostęp do widoku 360-stopni na relacje ze swoimi Dostawcami i Inwestorami.

ZBM

Wdrożone produkty i usługi:

Procurement App