Anmäl dig för en demo som kommer att presenteras av en av våra Salesforce experter. Fyll i formuläret då kontaktar vi dig för att ha ett möte.

 

Subscriptions för Salesforce

 

Subscriptions för Salesforce tillgängliggör ett erbjudande av många tjänster för prenumererande kunder.

 

Verktyget automatiserar de områden som kan bli problem i en prenumerationsbaserad företagsmodell, t.ex. inom driftfasen: stöd för ändringar av tariffer, förnyelse av kontrakt och fakturering, eller inom förvaltningsområdet: rapportering av månatliga intäkter eller trendanalyser, migration av kunder och mätning av säljarens prestanda.

analys av månatliga intäkter

analys av månatliga intäkter

mätning av säljarens prestation

mätning av säljarens prestation

analys av abonnemangstrender

analys av abonnemangstrender

prognoser över kassaflöde

prognoser över kassaflöde

kontrakt, prisplaner och kundhantering

kontrakt, prisplaner och kundhantering

stöd till progressiva prisplaner och tillfälliga rabatter

stöd till progressiva prisplaner och tillfälliga rabatter

automatiserade kontraktsförnyelser och förändringar av kontraktsvillkoren

automatiserade kontraktsförnyelser och förändringar av kontraktsvillkoren

betalningstjänst, automatisk fakturering

betalningstjänst, automatisk fakturering

 

Subscriptions för Salesforce

 

Subscriptions för Salesforce tillgängliggör ett erbjudande av många tjänster för prenumererande kunder.

 

Verktyget automatiserar de områden som kan bli problem i en prenumerationsbaserad företagsmodell, t.ex. inom driftfasen: stöd för ändringar av tariffer, förnyelse av kontrakt och fakturering, eller inom förvaltningsområdet: rapportering av månatliga intäkter eller trendanalyser, migration av kunder och mätning av säljarens prestanda.

Anmäl dig för en demo som kommer att presenteras av en av våra Salesforce experter. Fyll i formuläret då kontaktar vi dig för att ha ett möte.

Integration med Salesforce Sales Cloud

 

Subscriptions för Salesforce är byggda på Salesforce-plattformen och kan enkelt integreras med Sales Cloud och Service Cloud. Force.com-plattformen garanterar en bred produktanpassning och möjligheten att uppdatera verktyget i framtiden.

 

Som en del av vår applikation förser vi kunden med support och regelbundna uppdateringar. Cloudity-konsulter bistår även med affärs- och teknisk analys samt support under implementeringen.

Subscriptions för Salesforce – basabonnemang – Sales App

 

-rapporteringsmotor

 

–automatiserad processbyggnad

 

-regler för validering

 

-skalbart dataskema

 

-integrering med externa system

Integration med Salesforce Sales Cloud

 

Subscriptions för Salesforce är byggda på Salesforce-plattformen och kan enkelt integreras med Sales Cloud och Service Cloud. Force.com-plattformen garanterar en bred produktanpassning och möjligheten att uppdatera verktyget i framtiden.

 

Som en del av vår applikation förser vi kunden med support och regelbundna uppdateringar. Cloudity-konsulter bistår även med affärs- och teknisk analys samt support under implementeringen.

Subscriptions för Salesforce – bas abonnemang – Sales App

 

-rapportering motorn

-bygga processer verktyg

-regler för validering

-skalbar datasystem

-integrering med externa system