Salesforce utbildning

Salesforce workshop

Cloudity utbildningsprogram är det bästa sättet att lära sig mer om Salesforce produkter och dess användning. Vi utbildar Salesforce användarna hos kunden och även administratörer som är ansvariga för systemet i organisationen. Vår workshop är ett utmärkt tillfälle att lära sig att använda sådana produkter som Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud eller Pardot, men också bra tillfälle att beskriva företagets strategi och vidare analys av behoven.

Vilka vänder sig utbildningen till?

Salesforce utbildning vänder sig till företag som redan använder Salesforce plattformen och till de som just börjar implementeringen. För företag som har bred erfarenhet av Salesforce produkter kan det vara ett bra tillfälle att förbättra kunskaper om dessa produkter och därmed utnyttja de mera effektivt. Som följd av detta skulle kunna vara att man bygger om dess funktionalitet så att organisationen blir ännu effektivare.

Vem leder utbildningen på Cloudity?

Beroende på innehåll av utbildningen kommer den att hållas av en expert inom det specifika området. Cloudity konsulter är certifierade i de flesta områden av Salesforce produkter och har praktisk erfarenhet av både Salesforce implementering-och affärsutvecklingsprojekt.

Offertförfrågan

Det är viktigt för oss att skräddarsy utbildningen efter kundens behov. Inför varje workshop förbereder vi oss i samråd med kunden. Som resultat av detta blir det en offert med beskrivningen av utbildningens innehåll och tid som vi tar i anspråk.De parametrar som påverkar prissättningen är den tid som kommer att spenderas på utbildninegn av oss (dvs förberedelse och genomförande ), antal deltagare och plats där workshopen äger rum.

Salesforce utbildning

Salesforce workshop

Cloudity utbildningsprogram är det bästa sättet att lära sig mer om Salesforce produkter och dess användning. Vi utbildar Salesforce användarna hos kunden och även administratörer som är ansvariga för systemet i organisationen. Vår workshop är ett utmärkt tillfälle att lära sig att använda sådana produkter som Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud eller Pardot, men också bra tillfälle att beskriva företagets strategi och vidare analys av behoven.

Vilka vänder sig utbildningen till?

Salesforce utbildning vänder sig till företag som redan använder Salesforce plattformen och till de som just börjar implementeringen. För företag som har bred erfarenhet av Salesforce produkter kan det vara ett bra tillfälle att förbättra kunskaper om dessa produkter och därmed utnyttja de mera effektivt. Som följd av detta skulle kunna vara att man bygger om dess funktionalitet så att organisationen blir ännu effektivare.

Vem leder utbildningen på Cloudity?

Beroende på innehåll av utbildningen kommer den att hållas av en expert inom det specifika området. Cloudity konsulter är certifierade i de flesta områden av Salesforce produkter och har praktisk erfarenhet av både Salesforce implementering-och affärsutvecklingsprojekt.

Offertförfrågan

Det är viktigt för oss att skräddarsy utbildningen efter kundens behov. Inför varje workshop förbereder vi oss i samråd med kunden. Som resultat av detta blir det en offert med beskrivningen av utbildningens innehåll och tid som vi tar i anspråk.De parametrar som påverkar prissättningen är den tid som kommer att spenderas på utbildninegn av oss (dvs förberedelse och genomförande ), antal deltagare och plats där workshopen äger rum.