Möjligheter med Salesforce

 

Salesforce erbjuder en rad lösningar som gör att företag i alla storlekar kan förbättra sin verksamhet. Salesforce är världsledande inom CRM och har ett flertal färdiga lösningar för olika affärsapplikationer, som lätt kan anpassas för företagets specifika verksamhet och dess affärsprocesser. Förutom applikationer har Salesforce en kunskapsplattform som kan utnyttjas för att dela med sig av erfarenheter från olika projekt bland anställda och kunder. Dessutom finns det en stor databas där alla kan lära sig nästan allt när det kommer till användningen av enskilda verktyg.

Färdiga lösningar

 

De mest populära färdiga Salesforce-lösningarna inkluderar flaggskeppsprodukterna: CRM Sales Cloud, Service Cloud och Marketing Cloud. Varje applikation finns i olika versioner beroende på antal licenser och omfattningen av funktioner som krävs av ett visst företag. Tekniken är alltså väldigt skalbar. Förutom flaggskeppsprodukterna har Salesforce utvecklat många andra applikationer som stöder affärsprocesser inom andra områden. Community Cloud möjliggör skapande av värdefulla relationer mellan kunder eller anställda. Wave Analytics är ett verktyg som möjliggör avancerade dataanalyser och datainsamling. IoT Cloud möjliggör hantering av olika fysiska enheter via Internet, vilket innebär att enskilda enheter ansluts till molnet så att man därmed får full kontroll över, och kan styra dem med hjälp av avancerad teknik.
 

Sluten Ekosystem

 

Genom att skapa ett slutet ekosystem har Salesforce gjort det möjligt för partnerföretag att utveckla egna applikationer. Med hjälp av plattformen force.com kan alla officiella Salesforce-partners bygga sina egna applikationer. När en applikation är klar är nästa steg att erbjuda den till alla medlemmar av ekosystemet. Det görs via den interna affären för applikationer – AppExchange. Det möjliggör, med hjälp av partnernas egna lösningar, utvecklingen av affärsapplikationer för andra områden än de som Salesforces egna utbud täcker.