Salesforce implementering – Cloudity tjänster

Snabb Implementation

Snabb implementering av Salesforce är avsedd för mindre företag eller grupper som behöver en enkel systemkonfiguration. Den grundläggande implementeringen (till exempel Salesforce Sales Cloud) är en tjänst, som vanligtvis innehåller flera licenser (användare av systemet). Du kan starta arbetet med systemet med en licens och utveckla systemet när organisationen kommer att expandera. 

Denna typ av implementering börjar med en workshop med kunden. Målet är att få full förståelse för företagets behov och specifika aktiviteter. I detta skede rekommenderar vi också vilka Salesforce funktioner kommer att vara de mest nödvändiga för organisationen och vilka områden av verksamheten som kan förbättras. Detta steg, affärsanalys, tar vanligtvis en dag på kundens kontor.

Efter att ha slutfört den inledande workshopen fortsätter vi att konfigurera systemet och anpassa det till kundens behov, enligt konceptet som skapades under workshopen. Det här steget tar vanligtvis några dagar, och resultatet av det är en testklar Salesforce instans.

För små och medelstora företag

En dags workshop

Konfiguration

Snabbt resultat och starta systemet

Utökad Implementering

Utökat implementering av Salesforce är utformat för större företag och organisationer. Denna typ av service är en garanti för att systemet är helt anpassat till kundens behov. Vanligtvis omfattar denna typ av implementering mer än ett Salesforce app (till exempel integration mellan Sales Cloud och Pardot eller Service Cloud).

Team av utvecklare är alltid en av de viktigaste faktorerna i denna typ av genomförande i projektet. Teamets uppgift är att bygga anpassade lösningar. Detta gör det möjligt att tillgodose de mest komplicerade funktionskraven. Vi synkroniserar systemet med andra system, som används av kunder. Vi fokuserar på användbarhet och tillförlitlighet i lösningar, så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tiden för implementeringen av det utvidgade genomförandet är nära relaterat till projektets storlek, antalet implementerade lösningar och antalet användare.


Den viktigaste framgångsfaktorn för denna typ av projekt är djup förstålese som man bör få under den första workshopen med kunden. Dess resultat, koncept för implementering, bör vara baserat på affärsanalysen från workshopen. Workshops tar minst två dagar och bör ske på kundens kontor.

Med klart koncept för implementering är det dags att starta konfigurationen av systemet. Vi arbetar med två veckors iterationer, vilket innebär att vi vartannat vecka stänger specifika delar av projektet och dessa delar konsulteras ständigt med kunden. Fördelen med vår metodik är en möjlighet att bekanta kunden med systemet så snart som möjligt. Det gör möjligt att undvika införande av lösningar som inte överensstämmer med kundens idéer och förväntningar.

För stora organisationer

Anpassade objekt och integreringar

Skräddarsydda lösningar

Samarbete i två veckors iterationer

Komplexa tester

Integration med externa system

Nyckeln till framgången för varje genomförande är att tillgodose alla behov hos kundens verksamhet. Ofta är det kopplat till många integreringar med externa system. Salesforce produkter – vanligtvis Sales Cloud – får en central roll och bearbetar information från alla källor.

 

Typisk integration är en integration med ERP system, marknadsföringsverktyg (t.ex.: Mixpanel eller HubSpot) eller nätbutiker (t.ex.: Magento).

Innan vi börjar integrera alla system gör vi en djup analys och beskrivning av kundens mål. När vi har 360-bild av kundens vision,strategi och mål startar vi synkroniseringsprocessen vilket är möjligt tack vare samarbete mellan affärs-och utvecklarteamet på Cloudity.

 

Förutom den standardiserade integrationen tillhandahåller Cloudity även mycket anpassade integreringar. Vi uppmanar dig att kontakta oss om du behöver integrera även de mest komplicerade system och appar med Salesforce produkter.

Integration av externa system med Salesforce

ERP-system, marknadsföringsverktyg, nätbutiker

Samarbete mellan kunder och utvecklingsteam

Skicka förfrågan

Tid för implementering och pris

Varje klient är annorlunda och har olika krav. Utvärderingen av våra tjänster är möjlig efter det första möte och genomgång av affärsbehoven. Vi uppmuntrar våra kunder att fylla i ett formulär för att ha så konkret dialog mellan oss som möjligt. Detta är det första steget, då kommer en av våra affärsskonsulter att kontakta dig för att diskutera projektet för att förbereda en offer för implementeringen.

Salesforce implementering – Cloudity tjänster

Snabb Implementation

Snabb implementering av Salesforce är avsedd för mindre företag eller grupper som behöver en enkel systemkonfiguration. Den grundläggande implementeringen (till exempel Salesforce Sales Cloud) är en tjänst, som vanligtvis innehåller flera licenser (användare av systemet). Du kan starta arbetet med systemet med en licens och utveckla systemet när organisationen kommer att expandera. 

Denna typ av implementering börjar med en workshop med kunden. Målet är att få full förståelse för företagets behov och specifika aktiviteter. I detta skede rekommenderar vi också vilka Salesforce funktioner kommer att vara de mest nödvändiga för organisationen och vilka områden av verksamheten som kan förbättras. Detta steg, affärsanalys, tar vanligtvis en dag på kundens kontor.

Efter att ha slutfört den inledande workshopen fortsätter vi att konfigurera systemet och anpassa det till kundens behov, enligt konceptet som skapades under workshopen. Det här steget tar vanligtvis några dagar, och resultatet av det är en testklar Salesforce instans.

För små och medelstora företag

En dags workshop

Konfiguration

Snabbt resultat och starta systemet

Utökad Implementering

Utökat implementering av Salesforce är utformat för större företag och organisationer. Denna typ av service är en garanti för att systemet är helt anpassat till kundens behov. Vanligtvis omfattar denna typ av implementering mer än ett Salesforce app (till exempel integration mellan Sales Cloud och Pardot eller Service Cloud).

Team av utvecklare är alltid en av de viktigaste faktorerna i denna typ av genomförande i projektet. Teamets uppgift är att bygga anpassade lösningar. Detta gör det möjligt att tillgodose de mest komplicerade funktionskraven. Vi synkroniserar systemet med andra system, som används av kunder. Vi fokuserar på användbarhet och tillförlitlighet i lösningar, så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Tiden för implementeringen av det utvidgade genomförandet är nära relaterat till projektets storlek, antalet implementerade lösningar och antalet användare.


Den viktigaste framgångsfaktorn för denna typ av projekt är djup förstålese som man bör få under den första workshopen med kunden. Dess resultat, koncept för implementering, bör vara baserat på affärsanalysen från workshopen. Workshops tar minst två dagar och bör ske på kundens kontor.

Med klart koncept för implementering är det dags att starta konfigurationen av systemet. Vi arbetar med två veckors iterationer, vilket innebär att vi vartannat vecka stänger specifika delar av projektet och dessa delar konsulteras ständigt med kunden. Fördelen med vår metodik är en möjlighet att bekanta kunden med systemet så snart som möjligt. Det gör möjligt att undvika införande av lösningar som inte överensstämmer med kundens idéer och förväntningar.

För stora organisationer

Anpassade objekt och integreringar

Skräddarsydda lösningar

Samarbete i två veckors iterationer

Komplexa tester

Integration med externa system

Nyckeln till framgången för varje genomförande är att tillgodose alla behov hos kundens verksamhet. Ofta är det kopplat till många integreringar med externa system. Salesforce produkter – vanligtvis Sales Cloud – får en central roll och bearbetar information från alla källor.

Typisk integration är en integration med ERP system, marknadsföringsverktyg (t.ex.: Mixpanel eller HubSpot) eller nätbutiker (t.ex.: Magento).

Innan vi börjar integrera alla system gör vi en djup analys och beskrivning av kundens mål. När vi har 360-bild av kundens vision,strategi och mål startar vi synkroniseringsprocessen vilket är möjligt tack vare samarbete mellan affärs-och utvecklarteamet på Cloudity.

Förutom den standardiserade integrationen tillhandahåller Cloudity även mycket anpassade integreringar. Vi uppmanar dig att kontakta oss om du behöver integrera även de mest komplicerade system och appar med Salesforce produkter.

Integration av externa system med Salesforce

ERP-system, marknadsföringsverktyg, nätbutiker

Samarbete mellan kunder och utvecklingsteam

Skicka förfrågan

Tid för implementering och pris

Varje klient är annorlunda och har olika krav. Utvärderingen av våra tjänster är möjlig efter det första möte och genomgång av affärsbehoven. Vi uppmuntrar våra kunder att fylla i ett formulär för att ha så konkret dialog mellan oss som möjligt. Detta är det första steget, då kommer en av våra affärsskonsulter att kontakta dig för att diskutera projektet för att förbereda en offer för implementeringen.