Netigate – Sales Cloud och flertal införda integrationer

Netigate är ledande inom Norden inom e-survey. Företaget erbjuder en e-survey plattform som gör det möjligt för företag och enskilda användare att göra någon form av undersökning, analysera dess resultat och presentera det på ett enkelt sätt. Netigate är verksam i Sverige, Tyskland, Norge och Storbritannien.

Cloudity har fått i uppdrag att implementera Salesforce Sales Cloud för Netigate. Implementeringen inkluderade många anpassningar för att kunna ha fullständig integration med Netigates SaaS applikationen. Flera arbetsprocesser blev automatiserade så på så sätt har man ökat organisationen effektivitet väsentligt.

Den största förändringen i arbetsättet är att all data finns i ett och samma system. Det är lätt för säljarna att se var i processen befinner sig kunderna och vad man har gjort oavsett i vilket land befinner sig kunden eller säljaren. Man har infört ny, mera avancerad, rapportering som hjälper företaget att följa upp affärer och se framtida trender för olika kundgrupper och erbjudna tjänster så att man ständigt kan justera företagets erbjudande och förbättra verksamheten.

Tack vare Clouditys implementering kan vår kundtjänst ha ständigt koll på vad som händer i vår verksamhet i alla skeden. Vi bryr oss om varje enskild kund och systemet tillåter oss att tillhandahålla tjänsten av hög kvalitet som gör att folk är förtjusta vårt arbetssätt.

~Tobias Thalbäck, CEO

Implementerade produkter och tjänster:

Flertal integrationer

Årlig kundsupport