Vilka är Salesforce®?

Salesforce är världsledande inom CRM och marknaden för affärsapplikationer, och har revolutionerat näringslivet genom att flytta mjukvaror till molnet i 16 år nu. Utvecklingen av ett ekosystem av applikationer som är baserade på molntekniken har gjort att tusentals entreprenörer lättare och mer effektivt kan bedriva sin verksamhet.

Varför Salesforce?

På Cloudity tror vi att Salesforce-plattformen och dess ekosystem för närvarande är den bästa lösningen på marknaden. Världen rusar och takten i förändringen av affärsmodeller och arbetsprocesser ökar. Tiden för traditionell programvara, som är installerad på och bunden till en dator är snart helt passerad. Allting rör sig mer och mer till molnet. Vi tror att det här är en trend som bör följas eftersom det ger tydliga, mätbara fördelar för företagen.

Salesforce Platinum Consulting Partner

Tack vare vårt nära samarbete med Salesforce, samt den entusiasm och passion som vi på Cloudity har, kan vi uppnå den högsta nivån av partnerskap med Salesforce – Platinium. Vårt intensiva arbete har möjliggjort företagets dynamiska tillväxt och gjort att vi kunnat fortsätta leverera lösningar till kunder, och hjälpa dem bygga vidare på sina framgångssagor. Vår hemmamarknad är Polen men vi bygger och implementerar Salesforces affärsapplikationer över hela Europa.