Wdrożenie Sales Cloud i Service Cloud w Kontakt-Simon

Kontakt-Simon jest jedną z wiodących polskich marek zajmujących się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego. Jako firma rozwijająca swoją działalność od niemal stulecia, nieustannie szuka nowoczesnych rozwiązań pozwalających na ulepszenie zarówno procesów produkcyjnych, jak i wewnętrznych procesów biznesowych.

Kluczem do sukcesu wdrożenia w Kontakt-Simon było ujednolicenie systemu zarządzania firmą, zintegrowanie wszystkich wykorzystywanych narzędzi, a w konsekwencji usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy sprzedażą a obsługą klienta. W jaki sposób to osiągnęliśmy?

 

Dzięki połączeniu Sales Cloud, Service Cloud oraz integracji z aplikacjami zewnętrznymi, obecnie proces zarządzania firmą może odbywać się z poziomu jednej platformy. Oznacza to, że każdy jej użytkownik, w dowolnym miejscu i czasie może w mgnieniu oka uzyskać dostęp do kompleksowych informacji o kliencie, produktach, ofertach, fakturach i wszelkich bieżących działaniach, a dzięki temu może podejmować lepsze decyzje, dając lepsze wyniki swojej firmie. Scentralizowana baza danych pozwala śledzić archiwum aktywności klientów i inwestycji i na tej podstawie podejmować właściwe, kolejne kroki.

Co zostało wdrożone?

 

 • Sales Cloud Lightning
 • Service Cloud Lightning
 • Integracja z systemem fakturującym MFG/PRO
 • Integracja z Alfresco
 • Integracja z Monitorem Stanów Magazynowych
 • Komponent geolokalizacyjny
 • API produktowe

Wdrożone produkty i usługi:

Wdrożenie Sales Cloud i Service Cloud w Kontakt-Simon

Kontakt-Simon jest jedną z wiodących polskich marek zajmujących się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego. Jako firma rozwijająca swoją działalność od niemal stulecia, nieustannie szuka nowoczesnych rozwiązań pozwalających na ulepszenie zarówno procesów produkcyjnych, jak i wewnętrznych procesów biznesowych.

Kluczem do sukcesu wdrożenia w Kontakt-Simon było ujednolicenie systemu zarządzania firmą, zintegrowanie wszystkich wykorzystywanych narzędzi, a w konsekwencji usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy sprzedażą a obsługą klienta. W jaki sposób to osiągnęliśmy?

 

Dzięki połączeniu Sales Cloud, Service Cloud oraz integracji z aplikacjami zewnętrznymi, obecnie proces zarządzania firmą może odbywać się z poziomu jednej platformy. Oznacza to, że każdy jej użytkownik, w dowolnym miejscu i czasie może w mgnieniu oka uzyskać dostęp do kompleksowych informacji o kliencie, produktach, ofertach, fakturach i wszelkich bieżących działaniach, a dzięki temu może podejmować lepsze decyzje, dając lepsze wyniki swojej firmie. Scentralizowana baza danych pozwala śledzić archiwum aktywności klientów i inwestycji i na tej podstawie podejmować właściwe, kolejne kroki.

 

Co zostało wdrożone?

 

 • Sales Cloud Lightning
 • Service Cloud Lightning
 • Integracja z systemem fakturującym MFG/PRO
 • Integracja z Alfresco
 • Integracja z Monitorem Stanów Magazynowych
 • Komponent geolokalizacyjny
 • API produktowe

Wdrożone produkty i usługi: