Zarządzanie zmianą – Change Management

 

Dynamiczne zmiany świata konsumentów, szybki rozwój technologii, a co za tym idzie – ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe wielu firm, powodują w obecnych czasach konieczność ciągłego doskonalenia się i wdrażania zmian w organizacjach. Jako firma implementująca nowoczesne rozwiązania technologiczne mamy możliwość wspierania przedsiębiorstw w procesie wdrażania tych zmian.

 

 

Mając na uwadze, że aż ⅔ wszystkich zmian przeprowadzanych w przedsiębiorstwach kończy się niepełnym wdrożeniem lub całkowitą porażką, wspieramy organizacje implementujące Salesforce w uzyskaniu pełnej adopcji narzędzi.

Szybka i bezpłatna konsultacja

Masz pytania lub chcesz umówić się na warsztaty bądź szkolenie z zarządzania zmianą? Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o Twoich potrzebach i odpowiemy na wszelkie pytania.

Samo wdrożenie technologii nie wystarczy!

 

Osoby decyzyjne coraz częściej postrzegają projekty wdrożeniowe holistycznie. To bardzo dobra wiadomość! Implementacja nawet najnowocześniejszych technologii zakończy się bowiem porażką, jeśli przyszli użytkownicy nie będą gotowi na zmianę i chętni do korzystania z nowego systemu. Zobacz, dlaczego warto zadbać o element ludzki każdego wdrożenia i przekonaj się, jak nasi specjaliści wesprą Twoich pracowników!

Zadbaj o ludzi – największą wartość Twojej organizacji


Wraz z wdrożeniem nowej technologii, od pracowników wymaga się opuszczenia swojej strefy komfortu i przejścia na zupełnie nowe narzędzia pracy. W praktyce oznacza to, że człowiek, który przez ostatnie lata pracował stosując własne, w jego mniemaniu skuteczne metody działania, nagle musi je porzucić. Staje wtedy przed wyzwaniem nauczenia się nowego narzędzia, a często również funkcjonowania w nowym procesie i nowej strukturze zespołu. Ludzie boją się zmian, to normalne zjawisko.

Znane są przypadki „nieprzyjęcia się” systemów CRM w firmach. Wśród wielu powodów należy wymienić takie jak:

 

brak odpowiedniej komunikacji zmiany,

brak gotowości organizacji do zmiany,

niechęć pracowników do korzystania z narzędzia;

zbyt małe wsparcie udzielane pracownikom w procesie zmiany narzędzia pracy.

Okazuje się, że brak metodycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza zarządzania ludźmi w zmianie, rzutuje na adopcję systemu. Nie dopuść do sytuacji, w której wdrożone narzędzie nie będzie używane lub wdrożenie go wyczerpie wszystkie pokłady energii w organizacji i w efekcie zniechęci do podejmowania kolejnych wyzwań.

Change Management – co według nas jest najważniejsze:

 

– im więcej uwagi w trakcie wdrożenia poświęca się zarządzaniu ludźmi w zmianie, tym szybciej można spodziewać się pełnego przyjęcia systemu;

 

– zarządzanie zmianą w projekcie implementacyjnym to zastosowanie odpowiednich analiz oraz narzędzi, które ułatwią przyszłym użytkownikom naukę, szybkie wdrożenie i finalnie – sprawną pracę na systemie;

 

– umiejętność odnajdywania się w ciągłej zmianie jest jedną z wartości Cloudity. Pomagamy naszym klientom nadążyć za szybkim tempem, które charakteryzuje dzisiejszy biznes;

 

– aby zdobywać przewagę konkurencyjną, należy wyjść ze swojej strefy komfortu i porzucić status quo – jesteśmy po to, by wesprzeć Cię w tym ważnym kroku;

 

– zmiana nie powinna być postrzegana jako zło konieczne, ale codzienność w biznesie w XXI wieku.

Zarządzanie zmianą w liczbach

Tylko 32% wdrożeń systemów IT kończy się sukcesem, czyli ich pełnym przyjęciem, a główną przyczyną porażek jest brak zastosowania jakiejkolwiek metodologii zarządzania zmianą w projekcie (Szkoła Zarządzania Zmianą, 2020);

Jeśli mądrze zarządzasz zmianą, zwiększasz szansę na osiągnięcie celów swojego projektu nawet sześciokrotnie (Prosci Inc., 2017);

Zmiany zachodzą bezustannie – statystyczny pracownik musi mierzyć się średnio z trzema istotnymi zmianami w swoim życiu zawodowym rocznie. Jeszcze kilka lat temu liczba ta była równa 1,75 (Gartner, 2018);

50% zmian w organizacjach kończy się porażką lub ich efekty są niezadowalające (Gartner, 2018).

 

 

Skontaktuj się z nami w sprawie warsztatów i szkoleń z zarządzania zmianą. Nie ryzykuj, że narzędzie, na które Twoja firma wydała duże pieniądze, nie zostanie w pełni przyjęte! 

Zarządzanie zmianą – Change Management

Dynamiczne zmiany świata konsumentów, szybki rozwój technologii, a co za tym idzie – ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe wielu firm, powodują w obecnych czasach konieczność ciągłego doskonalenia się i wdrażania zmian w organizacjach. Jako firma implementująca nowoczesne rozwiązania technologiczne mamy możliwość wspierania przedsiębiorstw w procesie wdrażania tych zmian.

 

Mając na uwadze, że aż ⅔ wszystkich zmian przeprowadzanych w przedsiębiorstwach kończy się niepełnym wdrożeniem lub całkowitą porażką, wspieramy organizacje implementujące Salesforce w uzyskaniu pełnej adopcji narzędzi.

Szybka i bezpłatna konsultacja

 

Masz pytania lub chcesz umówić się na warsztaty bądź szkolenie z zarządzania zmianą? Skontaktuj się z nami – porozmawiamy o Twoich potrzebach i odpowiemy na wszelkie pytania.

Samo wdrożenie technologii nie wystarczy

Osoby decyzyjne coraz częściej postrzegają projekty wdrożeniowe holistycznie. To bardzo dobra wiadomość! Implementacja nawet najnowocześniejszych technologii zakończy się bowiem porażką, jeśli przyszli użytkownicy nie będą gotowi na zmianę i chętni do korzystania z nowego systemu. Zobacz, dlaczego warto zadbać o element ludzki każdego wdrożenia i przekonaj się, jak nasi specjaliści wesprą Twoich pracowników!

Zadbaj o ludzi – największą wartość Twojej organizacji

Wraz z wdrożeniem nowej technologii, od pracowników wymaga się opuszczenia swojej strefy komfortu i przejścia na zupełnie nowe narzędzia pracy. W praktyce oznacza to, że człowiek, który przez ostatnie lata pracował stosując własne, w jego mniemaniu skuteczne metody działania, nagle musi je porzucić. Staje wtedy przed wyzwaniem nauczenia się nowego narzędzia, a często również funkcjonowania w nowym procesie i nowej strukturze zespołu. Ludzie boją się zmian, to normalne zjawisko.

Znane są przypadki „nieprzyjęcia się” systemów CRM w firmach. Wśród wielu powodów należy wymienić takie jak:

 

brak odpowiedniej komunikacji zmiany;

brak gotowości organizacji do zmiany;

niechęć pracowników do korzystania z narzędzia;

zbyt małe wsparcie udzielane pracownikom w procesie zmiany narzędzia pracy.

Okazuje się, że brak metodycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza zarządzania ludźmi w zmianie, rzutuje na adopcję systemu. Nie dopuść do sytuacji, w której wdrożone narzędzie nie będzie używane lub wdrożenie go wyczerpie wszystkie pokłady energii w organizacji i w efekcie zniechęci do podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Change Management – co według nas jest najważniejsze

 

im więcej uwagi w trakcie wdrożenia poświęca się zarządzaniu ludźmi w zmianie, tym szybciej można spodziewać się pełnego przyjęcia systemu;

 

zarządzanie zmianą w projekcie implementacyjnym to zastosowanie odpowiednich analiz oraz narzędzi, które ułatwią przyszłym użytkownikom naukę, szybkie wdrożenie i finalnie – sprawną pracę na systemie;

 

umiejętność odnajdywania się w ciągłej zmianie jest jedną z wartości Cloudity. Pomagamy naszym klientom nadążyć za szybkim tempem, które charakteryzuje dzisiejszy biznes;

 

aby zdobywać przewagę konkurencyjną, należy wyjść ze swojej strefy komfortu i porzucić status quo – jesteśmy po to, by wesprzeć Cię w tym ważnym kroku;

 

zmiana nie powinna być postrzegana jako zło konieczne, ale codzienność w biznesie w XXI wieku.

Zarządzanie zmianą w liczbach

 

  • Tylko 32% wdrożeń systemów IT kończy się sukcesem, czyli ich pełnym przyjęciem, a główną przyczyną porażek jest brak zastosowania jakiejkolwiek metodologii zarządzania zmianą w projekcie (Szkoła Zarządzania Zmianą, 2020);
  • Jeśli mądrze zarządzasz zmianą, zwiększasz szansę na osiągnięcie celów swojego projektu nawet sześciokrotnie (Prosci Inc., 2017);
  • Zmiany zachodzą bezustannie – statystyczny pracownik musi mierzyć się średnio z trzema istotnymi zmianami w swoim życiu zawodowym rocznie. Jeszcze kilka lat temu liczba ta była równa 1,75 (Gartner, 2018);
  • 50% zmian w organizacjach kończy się porażką lub ich efekty są niezadowalające (Gartner, 2018).

Skontaktuj się z nami w sprawie warsztatów i szkoleń z zarządzania zmianą. Nie ryzykuj, że narzędzie, na które Twoja firma wydała duże pieniądze, nie zostanie w pełni przyjęte!